Facebook

Metsän lannoitus

Terveyslannoitukseen voi useimmiten saada valtion Kemera-tukea.Terveyslannoituksella korjataan maaperän ravinnetasapainoa esimerkiksi suometsissä ja pellonmetsityskohteilla. Lannoituksella turvataan puuston kasvuedellytykset. Turvemaat lannoitetaan yleensä harvennushakkuun ja ojien perkauksen yhteydessä. Turvemailla kasvunlisäystä tulee 2-4 m3/ha/vuosi. Niin sanottuja kasvatuslannoituksia tehdään nuorissa kasvatusmetsissä ja uudistuskypsyyttä lähenevissä metsissä. Lannoituksen tavoitteena on saada lisää järeämpää puuta.