Facebook

Metsätilan omistusjärjestelyt

Metsätilan sukupolvenvaihdos

Metsätila voidaan luovuttaa lahjana, lahjaluonteisena kauppana tai varsinaisella kaupalla. Sukupolvenvaihdoksen tekeminen myymällä metsätila jatkajalle on usein kannattavaa puustoisilla tiloilla. Tällöin ostaja saa metsävähennyksen puun myyntiverotuksessa ja sukupolvenvaihdokseen käytetystä rahasta osa palautuu verohyötynä jatkajalle. Ostajan maksettavaksi tulee varainsiirtovero. Metsätilan lahjoitus on hyvä vaihtoehto, jos luopuja ei tarvitse rahaa. Lahjansaaja joutuu maksamaan lahjaveroa, joka määräytyy tilan käyvän arvon mukaan. Metsätilan siirtämisen seuraavalle sukupolvelle voi tehdä hallitusti myös testamentilla. Suunniteltu sukupolvenvaihdos tuottaa merkittäviä rahallisia hyötyjä niin jatkajalle, kuin luopujallekin. 

Perunkirjoitukset, ositukset ja perinnönjaot, kuolinpesien purku

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitustilaisuudessa laaditaan perukirja, jossa selvitetään kuolinpesän tila ja luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Perunkirjoitusta ja perukirjan tekemistä varten on syytä kääntyä ammattilaisen puoleen. Jos kuolinpesään liittyy metsäomistusta, kannattaa kääntyä metsänhoitoyhdistyksen perunkirjoitukseen perehtyneen asiantuntijan puoleen. Metsäalan ammattilainen osaa ottaa jo perunkirjoituksessa ja perukirjan laatimisessa huomioon metsäomistuksen erityispiirteet.

Perunkirjoituksen jälkeen suoritetaan perinnönjako. Perinnönjako on syytä suorittaa mahdollisimman pian perunkirjoituksen jälkeen, kun asiat ovat vielä tuoreessa muistissa. Perinnönjako suoritetaan usein jo samassa tilaisuudessa, kun perunkirjoitus pidetään ja perukirja laaditaan. Perinnönjakoa varten laaditaan perinnönjakosopimus, jossa määritetään kunkin kuolinpesän osakkaan osuudet.

Ositus tarkoittaa avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan tapahtuvaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämistä ja tasaamista. Omaisuuden osituksessa puolisoiden kaikki omaisuus jaetaan pääsäännön mukaan tasan. Eloonjäänyt puoliso saa omaisuudesta puolet ja perilliset yhteensä toisen puolen. Omaisuuden osituksen jälkeen kukin perillinen voi lisäksi vaatia, että perillisten kesken toimitetaan perinnönjako. Vasta kun lesken osuus on laskettu ja mahdollinen tasinko maksettu, voidaan vapaasti jakaa perintö muiden perillisten kesken.

Mikäli tarvitsette perunkirjoitusta, ositusta, perinnönjakoa, kuolinpesän purkua tai muuta metsäomaisuuden hallintaan liittyvää palvelua, niin ottakaa yhteyttä metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijaan. Voitte ottaa yhteyttä suoraan sukupolvenvaihdosten asiantuntijaan, tai sitten omaan metsäneuvojaan, joka laittaa asian eteenpäin asiaan perehtyneelle asiantuntijalle.

Metsätilakauppa

Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen, kun aiot tehdä metsätilakauppaa. Metsätilan myyminen on aina iso asia, johon liittyy paljon käytännön seikkoja ja suuriakin tunteita. Kun harkitset metsätilastasi luopumista, voit ensin käydä läpi kaupan eri vaiheet ja veroseuraamukset kiinteistökauppaa tuntevan asiantuntijamme kanssa.

Jos olet kiinnostunut metsätilan ostamisesta, löydät satoja myynnissä olevia metsätiloja ympäri Suomea osoitteesta www.metsatilat.fi. Tilavahdin avulla saat myyntiin tulevat tilat heti tietoosi. Kiinteistönvälitysketjumme toimii maanlaajuisesti. Välitämme maa- ja metsätiloja sekä tontteja. Kiinteistönvälittäjämme hoitavat luottamuksellisesti kauppa- ja lahjakirjojen laadinnat, jakokirjat, lainhuudot ja kaupanvahvistukset.

www.metsatilat.fi

Yhteismetsä Metso

Yhteismetsä Metson toiminta käynnistyy vuonna 2015. Yhteismetsän osakkaina voi olla yksityishenkilöitä, kuolinpesiä, yhtymiä ja yhteisöjä. Yhteismetsä Metso on kaikille metsänomistajille avoin. Uusia osakkaita otetaan kerran vuodessa. Liittyminen ei maksa mitään.

Jokaisesta mukaan lähtevästä tilasta tehdään etukäteen tila-arvio sekä metsäsuunnitelma, koska jokaista tilaa hoidetaan suunnitelman mukaisesti. Yhdessä tila-arvio ja metsäsuunnitelma määrittelevät sen, minkälaisen osuuden ja äänivallan tila saa yhteismetsästä. Sen perusteella taas jaetaan ylijäämänä tulevat tuotot.
Yhteismetsä on vaivaton omistusmuoto, sillä osakkuus ei vaadi välttämättä mitään säännöllistä yhteydenpitoa tai toimea yhteismetsään päin. Toisaalta halutessaan voi osallistua osakaskunnan kokouksiin ja linjata toimintaa, jota hoitokunta toteuttaa.
Yhteismetsä Metson osakkuuden kautta voidaan toteuttaa myös sukupolvenvaihdos, jos perillisillä ei ole mielenkiintoa metsänomistajiksi ja tila halutaan säilyttää kokonaisuutena. Kysy lisää!