Facebook

Puun myynti

Puunmyyntisuunnitelma

Puunmyyntisuunnitelmaa varten rajaamme tarvittavin osin hakattavan alueen eli leimikon nauhalla maastoon myyntiä varten. Olet tervetullut mukaan leimikon suunnitteluun! Leimikon suunnittelun yhteydessä nauhoitamme tarvittaessa luontokohteet, säästöpuut ja muut hakkuussa ja puunkorjuussa huomioon otettavat kohteet. Tämän lisäksi kartalle voidaan merkitä varastopaikat ja kuljetusreitit. Puunmyyntisuunnitelma voidaan tehdä halutessasi eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon tavoitteita noudattaen.

Puunmyyntisuunnitelma sisältää mm. seuraavia tietoja:

Puunmyynti valtakirjalla

Anna puukauppa metsänhoitoyhdistyksen ammattilaisten hoidettavaksi. Puukauppatoimeksianto sisältää puunmyyntisuunnitelman – hakattavan alueen rajauksen eli leimikon tekemisen – ja puukaupan kilpailuttamisen. Pyydämme tarjoukset ostajilta ja suosittelemme sinulle parasta vaihtoehtoa. Voit itse päättää, minkä tarjouksen hyväksyt. Hoidamme puukaupan tekemisen, korjuun ja mittauksen valvonnan sekä niihin liittyvät asiakirjat. Pidämme sinut ajan tasalla puukaupan ja korjuun edistymisestä. Omaan harkintaasi jää, kuinka aktiivisesti osallistut puukaupan eri vaiheisiin.

Puunkorjuussa otamme huomioon hakkuuseen liittyvän lainsäädännön, metsänhoitosuositukset ja metsäsertifioinnin vaatimukset. Hoidamme tarvittavat yhteydet ja ilmoitukset viranomaisille.